4th Chapter Charaka Samhita Sutra Sthana

  Shares

  “Atha Cturthādhyāyaḥ”

  1st verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Athātaḥ ṣaḍvirecanaśatāśitīyamadhyāyaṃ vyākhyāsyāmaḥ || 1||”

  2nd verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Iti ha smāha bhagavānātreyaḥ || 2||”

  3th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Iha khalu ṣaḍ virecanaśatāni bhavanti, ṣaḍ virecanākṣayāḥ, paῆcakaṣāyaśatāni, paῆcakaṣāyayonayaḥ, paῆcavidhaṃ kaṣāyakalpanam, paῆcāśanmahākaṣāyāḥ, iti saṅgrahaḥ || 3||”

  4th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “( Tatra) trayastriṃśghogaśataṃ praṇītaṃ phaleṣu, ekonacatvāriṃśajjīmūtakeṣu yogāḥ, paῆcacatvāriṃṣadikṣvākuṣu dhāmārgavaḥ ṣaṣṭidhā bhavati yogayuktaḥ, kuṭajastvaṣṭādaśadhā yogameti, kṛtavedhanaṃ ṣaṣṭidhā bhavati yogayuktaṃ ṣyāmātrivṛghogaśataṃ praṇītaṃ daṣāpare cātra bhavanti yogāḥ, caturaṅgulo dvādaṣadhā yogameti lodhraḥ vidhau ṣoḍaśayogayuktaṃ, mahāvṛkṣo bhavati viṃśati yogayuktaḥ, ekoncatvāriṃśatsaptalāśaṃkhinyoryogāḥ, aṣṭacatvāriṃśaddantīdravantyoḥ, iti ṣaḍvirecanaśatāni || 4||”

  5th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “ṣaḍvirecanāśrayā iti kṣīramūlatvakpatrapuṣpaphalānīti || 5||”

  6th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Paῆca kaṣāyayonaya iti madhurakaṣāyomlakaṣāyaḥ kaṭukaṣāyastiktakaṣāyaḥ kaṣāyakaṣāyaṣceti tantre saṃjῆā || 6||”

  7th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Teṣā yathāpūrva balādhikyam, ataḥ kaṣāyakalpanā vyādhyāturabalāpekṣiṇī, natvevaṃ khalu sarvāṇi sarvatropayogīni bhavanti || 7||”

  8th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “paῆcāśanmahākaṣāyā iti yaduktaṃ tavanuvyākhyāsyāmaḥ, tadhathā-jīvanīyo bṛaṃhaṇīyo lekhanīyo Bhedanīyaḥ sandhānīyo dīpanīya iti ṣaṭkaḥ kaṣāyavargaḥ, balyo vaṇryaḥ kaṇṭhayo hṛdha iti catuṣkaḥ kaṣāyavargaḥ, tṛiptighnorśoghnaḥ kuṣṭhaghanaḥ kaṇḍughnaḥ krimighno viṣaghna iti ṣaṭakaḥ kaṣāyavargaḥ, stanyajananaḥ stanyaśodhanaḥ Śukrajananaḥ śukraśodhan iti catuśkaḥ kaṣāyavargaḥ, snehopagaḥ svedopago vamanopago virecanopaga āsthāpano- pagonuvāsanopagaḥ śirovirecanopaga iti saptakaḥ kaṣāyavargaḥ, chardinigrahaṇastṛṣṇānigrahaṇo hikkānigrahaṇa Iti trikaḥ kaṣāyavargaḥ, purīṣasaṅgrahaṇīyaḥ, purīṣavirajanīyoḥ mūtrasaṅgrhaṇīyo mūtravirajanīyo mūtra – virecanīya iti paῆcakaḥ kaṣāyavargaḥ kāsaharaḥ, śvāsaharaḥ śothaharo jvaraharaḥ śramaharaḥ iti paῆcakaḥ kaṣāyavargaḥ, dāhapraśamanaḥ ṣītapraśaman udardapraśamanogamardapraśamanaḥ śūlapraśaman iti paῆcakaḥ kaṣāyavargaḥ, śoṇita-sthāpano vedanāsthāpanaḥ saṃjῆāsthāpanaḥ prajāsthāpano vayaḥsathāpana iti paῆcakaḥ kaṣāyavargaḥ, iti paṇcā- Śanmahākaṣāyā mahatāṃ ca kaṣāyāṇāṃ lakṣaṇodāharaṇārtha vyākhyātā bhavanti | Teṣāmekaikasmin mahākaṣāye daśa daśāvayavikān kaṣāyānanuvyākhyāsyāmaḥ, tānyeva paῆca kaṣāyaśatāni bhavanti ||8|| ” 9th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Tadhathā – jīvakarṣabhakau medā mahāmedā kākoli kṣīrakākoli mudgaparṇimāṣaparṇyau jīvantī madhukamiti daśemāni jīvaniyāni bhavanti (1)”

  10th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Kṣīraṇī rājakṣavakāśvagandhākākolīkṣīrakākolībāṭayāyanībhadraudanībhāradvājīpayasyarṣyagandhā iti daśemāni bṛaṃhaṇīyāni bhavanti (2)”

  11th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Mustakuṣṭhaharidrādāruharidrāvacātiviṣākaṭurohiṇīcitrakacirabilvahaimavatya iti daśemāni lekhanīyāni bhavanti (3)”

  12th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Suvahārkorubūkāgnimukhīchitrācitrakacirabilvaśaṃkhinīśakulādanīsvarṇakṣīriṇya iti daśemāni bhedanīyāni bhavanti (4)”

  13th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Madhukamadhuparṇīpṛśnipaṇryambaṣṭakīsamaṃgāmocarasadhātkilodhrapriyaṅgukaṭphalānīti daśemāni sandhānīyāni bhavanti ( 5) ” 14th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Pippalīpippalīmūlacavyacitrakaśraṃgaverāmlavetasamaricājamodābhallātakāsthihiṅguniryāsā itidaśmāni dipanīyāni bhavanti (6) ” 15th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “iti ṣaṭka kaṣāyavargaḥ ||9||”

  16th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Aindryṛṣabhyatirasarṣyaproktāpayasyāśvagandhāsthirārohiṇībalātibalā iti daśemāni balyāni bhavanti (7)”

  17th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Candanatuṃgapabhakośīramadhukamaῆjiṣṭhāsārivāpayasyāsitālatā iti dasemāni vaṇryāni bhavanti (8)”

  18th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Sārivekṣumūlamadhukapippalīdrākṣāvidārīkaiṭaryahaṃsapādībṛhaṭīkaṇṭakārikā iti daśemāni kaṇṭhayāni bhavanti (9)”

  19th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “āmrāmrātkalikucakarmardavṛkṣāmlāmlavetasakuvalabadaradāḍimamātuluṃgānīti daśmāni hṛdhāni bhavanti (10)”

  20th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Iti catuśkaḥ kaṣāyavargaḥ || 10||”

  21st verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Nāgaracavyacitrakaviḍaṃmūrvāguḍūcāmustapipplīpaṭolānīti daśemāni tṛptighnāni bhavanti (11),”

  22nd verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Kuṭajabilvacitrakanāgarātiviśābhayādhanvayāsakadāruharidrāvacācavyānīti daśemānyarśoghnāni bhavanti (12)”

  23rd verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Khadirābhayāmalakaharidrāruśkarasaptaparṇāragvadhakaravīraviḍaṃgajātipravālā iti daśemāni kuṣṭhaghnāni bhavanti (13),”

  24 verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Candananaladakṛtamālanaktamālanimbakutajasarṣapamadhukadāruharidrāmustānīti dasemāni kaṇḍūghnāni bhavanti (14)”

  25th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Akṣīvamaricagaṇḍīrakebukaviḍaṃganirguṇḍīkiṇihiśvadaṃṣṭrāvṛṣaparṇikākhuparṇikā iti daśemāni krimighnāni bhavanti (15)”

  26th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Haridrāmaῆjiśṭhāsuvahāsūkṣmailāpālindīcandanakatakaśirīṣaṣindhuvāraśleṣmātakā iti daśemāni viṣaghnāni bhavanti || 16||”

  28th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “iti ṣaṭkaḥ kaṣāyavargaḥ || 11||”

  28th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Vīraṇaśāliṣaṣṭikekṣuvālikādarbhakuśkaśagundretkatakattṛṇamūlānīti daśemāni stanyajananāni bhavanti (17),”

  29th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Pāṭhāmahauṣadhasuradārumustamūrvāguḍūcīvatsakaphalakirātatiktakakaṭurohisārivā iti dasemāni stanyaśodhanāni bhavanti (18),”

  30th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Jīvakarṣabhakakākolikṣīrakākolīmudgaparṇīmāṣaparṇīmedāvṛddharuhājaṭilākuliṃgā iti daśemāni śukrajananāni bhavanti (19)”

  31st verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Kuṣṭhailavālukakatphalasmudraphenakadambaniryasekṣukāṇḍekṣvikṣurakavasukośīrāṇīti dasemāni śukraśodhanāni bhavanti (20) “

  32nd verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Iti catuṣkaḥ kaṣāyavargaḥ ||12||”

  33rd verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Mṛdvīkāmadhukamadhuparṇīmedāvidārikākolīkṣīrakakolijīvakajīvantīśālapaṇrya iti daśemāni snehopagāni bhavanti (21)”

  34th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Śobhāῆjanakairaṇḍārkavṛścīrapunarnavāyāvatilakulatthamāṣabadarāṇīti daśemāni svedopagāni bhavanti (22)”

  35th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Madhumadhukakovidārakarbudāranīpavidulabīśaṇapuṣpisadāpuśpipratyakpuṣpya iti daśemāni vamanopagāni bhavanti (23)”

  36th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Drākṣākāśmaryaparuśakābhayāmalakabibhitakakuvalabadarakarkandhupīluniti daśemāni virecanopagāni bhavanti (24)”

  37th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Trivṛdbhilvapippalīkuśṭhasarṣapavacāvatsakaphalaśatapuśpāmadhukamadanaphalānīti daśemānyāsthāpanopagāni bhavanti (25)”

  38th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Rāsnāsuradārubilvamadanaśatapuśpāvṛścīrapunarnavāśvadaṃśṭrāgnimanthaśyonākā iti daśemānyanuvāsanopagāni bhavanti (26),”

    39th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Jyotiṣmatīkṣavakamaricapippalīviḍaṃgaśigrusarṣapāpāmārgataṇḍulaśvetāmahāśvetā iti daśemāni śirovirecanopagāni bhavanti ( 27)”

  40th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Iti saptamaḥ kaṣāyavargaḥ || 13||”

  41st verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Jambvāmrapallavamātuluṃmlabadaradāḍimayavaṣṭikojhīramṛllājā iti daśemāni chardinigrahaṇāni bhavanti (28),”

  42nd verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Nāgaradhanvayavāsakamustaparpaṭakacandanakirātatiktakaguḍūcīhṛīveradhānyakapatolānīti daśmāni tṛaśṇānigrahaṇāni bhavanti (29)”

  43rd verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Śaṭīpuṣkaramūlabadarabījakaṇṭakārikābṛhatīvṛkṣaruhābhayāpippalīdurālabhākuliraśṛaṃgaya iti daśemāni hikkānigrhaṇāni bhavanti (30) “

  44rd verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Iti trikaḥ kaṣāyavargaḥ || 14||”

    45th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Priyaṅgvanantāmrāsthikaṭvaṃgalodhrmocarasasamaṃgādhātakīpuśpapabhāpabhakeśarāṇīti daśemāni purīśasaṅgrahaṇīyāni bhavanti (31),”

  46th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Jambuśallakītvakkacchurāmadhūkaśālmalīśrīveṣṭakabhṛaṣṭamṛtpayasyotpalatilakaṇā iti daśemāni purīṣvirajanīyāni bhavanti (32),”

  47th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Jambvāmraplakṣavaṭakapītanodumbarāśvatthabhallatakāśmantakasomavalkā iti daśemāni mūtrasaṅgrahaṇīyāni bhavanti (33),”

  48th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Pabhotpalanalinakumudasaugandhikapuṇḍarīkaśatapatramadhukapriyaṅgudhākīpuśpāṇīti dasemāni mūtravirajanīyāni bhavanti (34),”

  49th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Vṛkṣādanīśvadaṃṣṭrāvasukavaśirapāṣāṇabhedadarbhakuśagundretkaṭamūlānīti daśemāni mūtravirecanīyāni bhavanti (35), “

  50th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Iti paῆcakaḥ kaṣāyavargaḥ || 15||”

  51st verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Drākṣābhayāmalakapippalīdurālabhāśṛaṃgīkaṇṭakārikāvṛścīrapunarnavātāmalakya iti daśmāni kāsaharāṇi bhavanti ( 36),”

  52nd verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Śaṭīpuṣkaramūlāmlavetasailāhiṅgvagurusurasātāmalakījīvanticaṇḍā iti daśemāni śvāsaharāṇi bhavanti (37),”

  53rd verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Pāṭalāgnimanthaśyonākabilvakāśmaryakaṇṭkārikābṛhatīśālaparṇīpṛaśniparṇīkṣurakā iti daśemāni śvayathuharāṇi bhavanti ( 38)”

  54th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Sārivāśarkarāpāṭhāmaῆjiṣṭhādrākṣāpīluparuṣakābhayāmalakavibhītakānīti daśemāni jvaraharāṇi bhavanti (39),”

  55th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Drākṣākharjūrapriyālabadaradāḍimaphalguparuṣakekṣuyavaṣaṣṭikā iti daśemāni śramaharāṇi bhavanti (40)”

  56th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Iti paῆcakaḥ kaṣāyavargaḥ || 16||”

  57th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Lājācandanakāśmaryaphalamadhūkaśarkarānīlotpalośīrasārivāguḍūcīhṛīberāṇīti daśemāni dāhapraśamanāni bhavanti (41)”

  58th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Tagarāgurudhānyakaśṛaṃgaverabhūtīkavacākaṇṭakāryagnimanthaśyonākapippalya iti daśemāni śītapraśamanāni bhavanti (42),”

  59th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Tindukapriyālabadarakhadirakadarasaptaparṇāśvakarṇārjunāsanārimedā iti daśemānyudardapraśamanāni bhavanti (43)”

  60th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Vidārīgandhāpṛśniparṇībṛhatīkaṇṭkārikairaṇḍakākolīcandanośīrailāmadhukānīti daśemānyaṃgamardapraśamanāni bhavanti (44)”

  61st verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Pippalīpippalīmūlacavyacitrakaśraṃgaveramaricajamodājagandhājājīgaṇḍīrāṇiti daśemāni śūlapraśamanāni bhavanti (45),”

  62nd verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Iti paῆcakaḥ kaṣāyavargaḥ || 17||”

   

  63rd verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Mdhumadhukarudhiramocarasamṛtkapālalodhragairikapriyaṅguśarkarālājā iti daśemāni śoṇitasthānāni bhavanti (46)”

   

  64th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Śālakaṭphalakadambapabhakatumbamocarasaśirīṣavaῆjulailavālukāśokā iti daśemāni vedanāsthāpanāni bhavanti (47)”

   

  65th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Hiṅgukaiṭaryārimedāvacācorakavayasthāgolomījatilāpalaṃkaṣāśokarohiṇya iti daśemāni saṃjῆāsthāpanāni bhavanti (48),”

   

  66th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Aindrībrāhamīśatavīryāsahastravīryāmoghāvyathāśivāriṣṭāvāṭayapuṣpīviṣvaksenakāntā iti dasemāni prajāsthāpanāni bhavanti (49),”

   

  67th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Amṛtābhayādhātrīmuktāśvetājīvantyatirasāmaṇḍūkaparṇisitharāpunarnavā iti vayaḥsthāpanāni bhavanti (50),”

   

  68th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Iti paῆcakaḥ kaṣāyavargaḥ || 18||”

  69th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Iti paῆcakaṣāyaśtānyabhisamasya paῆcāśanmahakaṣāyā mahatāṃ ca kaṣāyāṇāḥ lakṣaṇodāharaṇārtha vyākhyātā bhavanti || 19||”

   

  70th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Nahi vistarasya pramāṇamasti, ca cāpyatisaṅkṣepolpabuddhīnāṃ sāmarthāyopakalpate, tasmādinatisaṅkṣepeṇān- tivistareṇa copadiṣṭāḥ | evāvantohyamalamalpabuddhīnāṃ vyavahārāya, buddhimatāṃ ca svālakṣaṇyānumānayuktikuśalā-nāmanuktārthajῆānāyeti || 20||”

   

  71st verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Evaṃ vādinaṃ bhagavantamātreyamagniveśa uvāca-netāni bhagavan! Paῆcakaṣāyaśatāni pūryante, tāni Tāni hyevāṃgānyupaplavante teṣu teṣu mahākaṣāyeṣviti || 21||”

   

  72nd verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Tamuvāca bhagavānātreyaḥ– naitadevaṃ buddhimatā draṣṭavyamagniveśa! Ekopi hynekāṃ saṃjῆāṃ labhate kāryāntarāṇi kurvan, tadhathā– puruṣo bahūnāṃ karmāṃ karaṇe samartho bhavati, sa yadhatkarma karoti tasya tasya karmaṇaḥ kartṛkaraṇakāryasamprayuktaṃ tattad gauṇaṃ nāmaviśeṣaṃ prāpnoti, tadvadauṣadhadravyamapi drṣṭavyam| yadi caikameva kiῆciddravyamāsādyāmastathāguṇyuktaṃ yatsarvakarmaṇāṃ karaṇe samartha syāt, kastatonyadicche-dupadhārayitumupadeśtuṃ vā śiṣyebhya iti || 22||”

  73th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Yato yāvanti yairdravyairvirecanaśatāni ṣaṭ | uktāni saṅgraheṇeha tathaivaiṣāṃ ṣḍāśrayāḥ || 23||”

   

  74th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Tatra ślokāḥ “

   

  75th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Rasā lavaṇavarjyāśca kaṣāyā iti saṃjῆitā | tasmāt paῆcavidhā yoniḥ kaṣāyāṇāmudāhṛatā || 24||”

   

  76th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Tathā kalpanamapyeṣāmuktaṃ paῆcavidhaṃ punaḥ | mahatāṃ ca kaṣāyāṇāḥ paῆcāṣat parikīrtitā || 25||”

   

  77th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Paῆca cāpi kaṣāyāṇāṃ śtānyuktāni bhāgaśaḥ | lakṣṇārtha, pramāṇaṃ hi visatarasya na vidhate || 26||”

   

  78th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Na cālamatikṣesaṅkṣepaḥ sāmarthyāyopakalpate | alpabuddherayaṃ tasmānnātisaṅkṣepavistaraḥ || 27||”

   

  79th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Mandānāṃ vyavahārāya budhānāṃ buddhivṛddhaye | paῆcāśatko hyayaṃ vargaḥ kaśāyāṇāmudāhrataḥ || 28 ||”

   

  80th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Teṣāṃ karmasu bāhyeṣu yogamābhyantareṣu ca| Saṃyogaṃ ca prayogaṃ ca yoṃ vedāsa bhiṣagvar || 29||”

   

  81st verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 4

  “Ityagniveṣakṛte tantre carakaprtisaṃskṛte sūtrasthane bheṣjacatuṣake śḍvirecanaśatāśitīyo nāma caturthodhyāyaḥ || 4||”

   

  >