2nd Chapter Charaka Samhita Sutra Sthana

  Shares

  “Atha Dvitīyadhyāyaḥ”

  This is 2nd Chapter (of Charaka Samhita, Sutra Section).

  1st verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 2

  “Athātopāmārgataṇḍulīyamadhyāyaṃ vyākhyāsyāmaḥ || 1||”

  Here, “APAMARGATANDULIYAM” chapter is being described.

  2nd verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 2

  “Iti ha smāha bhagavānātreyaḥ || 2||”

  3rd verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 2

  “Apāmārgasya bījāni pippalīrmaricāni ca | viḍaṃgānyatha śigrūṇi sarśapāṃstumburūṇi ca || 3||”

  4th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 2

  “Ajājau cājagandhāṃ ca pīlūnyelāṃ hareṇukām | pṛthvīkā surasāṃśvetā kuṭherakaphaṇijjhakau || 4||”

  5th - Charaka Samhita Sutra Chapter 2

  “śarīṣabījaṃ laśunaṃ haridre lavaṇadvayam | jyotiṣmatiṃ nāgaraṃ ca dadhācchīrṣavirecane || 5|”

  6th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 2

  “Gaurave śirasaḥ śūle pīnaserdhāvibhedake | krimivyādhāvapasmāre ghrāṇanāśe pramoheke || 6||”

  Apamarga Seeds, Pippali, Marich, Vidanga, Shigru, Sarshap, Tumbaru,

  7th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 2

  “Madanaṃ madhukaṃ nimbaṃ jīmūtaṃ kṛtavedhanam | pippalīkutajekṣvākūṇyelāḥ dhāmārgavāṇi ca || 7||”

  8th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 2

  “Upasthite śleṣmapitte vyādhāvābhāśayāśraye | vamanārtha prayuῆjīta bhiṣagdehamadūṣayan || 8||”

  9th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 2

  “Trivṛatāṃ triphalāṃ dantiṃ nīlinīṃ saptalāḥ vacām | kampillakaṃ gavākṣīṃ ca kṣīriṇīmudakīryakām || 9||”

  10th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 2

  “Pīlūnyāragvadhaṃ drākṣaṃ dravantiṃ niculāni ca| pakvāśayagate doṣe virekārthaṃ prayojayet || 10||”

  11th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 2

  “Pāṭalāṃ cāginamanthaṃ ca bilvaṃ syonākameva ca | kāśmaryaḥ śālaparṇiṃ ca pṛaśniparṇī nidigandhakām || 11||”

  12th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 2

  “Balāṃ śvadaṃṣṭrāṃ bṛahatīmeraṇḍaṃ sapunarnavam | yavān kulatthān kolāni guḍūciṃ madanāni ca || 12||”

  13th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 2

  “Palaśaṃ kattṛṇaṃ caiva snehāṃśaca lavaṇāni ca | udāvarte vibandheśu yuῆjyādāsthāpaneṣu ca || 13||”

  14th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 2

  “Ata evauṣadhagaṇāt saṃkalpyamanuvāsanam | mārutaghnamiti proktaḥ saḍgrahaḥ pāῆcakarmikaḥ || 14||”

  15th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 2

  “Tānyupasthitadoṣāṇāṃ snehasvedopapādanaiḥ | paῆca karmāṇi kurvita mātrākālau vicārayan || 15||”

  16th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 2

  “Mātrākālāśrayāḥ yuktiḥ siddhiryuktauṃ pratiṣṭhitā | tuṣṭhatyupari yuktijῆo dravyajῆānavatāṃ sadā || 16||”

  17th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 2

  “Ata ūrdhva pravakṣyāmi yavāgūrvividhauṣadhāḥ | vividhānāṃ vikārāṇāṃ tatsādhyānāṃ nivṛttaye || 17||”

  18th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 2

  “Pippalīpippalīmūlacavyacitrakanāgraiḥ | yavāgūrdīpanīyā syācchūlaghnī chopasādhitā || 18|||”

  19th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 2

  “Dadhityabilvacāṃgerītakradāḍimasādhitā | pācinī grāhiṇī peyā savāte pāῆcamūlikī || 19||”

  20th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 2

  “Śālaparṇībalābilvaiḥ pṛśinaparṇyā ca sādhitā | dāḍimāmlā hitā peyā pittaśleṣmātisāriṇām || 20||”

  21st verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 2

  “Payasyardhodake cchāge hṛiberotpalanāgaraiḥ | peyā raktātisāragnī pṛśinapaṇryā ca sādhitā || 21||”

  22nd verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 2

  “Dadhāt sātiviṣāṃ peyāṃ sāme sāmlāṃ sanāgarām | śvadaṃṣṭrākaṇṭkārībhyāṃ mūtrakṛcchre saphāṇitām || 22|||”

  23rd verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 2

  “Viḍaṃgapippalimūlaśigrubhirmaricen ca | takrasiddhā yavāgūḥ syāt krimignī sasuvarcikā || 23||”

  24th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 2

  “Mṛdvīkāsārivālājapippalīmadhunāgaraiḥ | pipāsāghni viśghanī ca somarājīvipācitā || 24||”

  25th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 2

  “Siddhā varāhaniryūhe yavāgūrbṛahaṇī matā| gavedhukānāṃ mṛṣṭānāḥ karśanīyā samāksikā || 25||”

  26th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 2

  “Sarpiṣmatī bahūtilā snehanī lavaṇānvitā | kuśāmalakaniryūhe śyāmākānāṃ virukṣanī || 26||”

  27th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 2

  “Daśamūlīśṛtā kāsahikkāśvāsakaphāpahā | yamake madirāsiddhā pakvāśayarujāpahā || 27||”

  28th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 2

  “Śākairmaṃsaistilairmāṣaiḥ siddhā varcho nirasyati | jambvāmrāsthidadhitthāmlabilvaiḥ sāṅgrāhikī matā || 28||”

  29th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 2

  “Kṣāracitrakahiṅgvamlavetasairbhedinī matā | abhayāpippalīmūlaviśvairvātānulomani || 29||”

  30th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 2

  “Takrasiddhā yavāgūḥ syād ghṛtavyāpattināśinī | tailavyāpadi śastā syāt takrapiṇyākasādhitā || 30||”

  31st verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 2

  “Gavyamāṃsarsaiḥ sāmlā viṣamajvaranāśinī | kaṇṭhayā yavānāṃ yamake pipalyāmalakaiḥ śṛatā || 31||”

  32nd verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 2

  “Tāmracūḍarase siddhā retomārgarujāpahā | samāśavidalā vṛśyā ghrtakṣīropasādhitā || 32||”

  33rd verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 2

  “Upodikādadhibhyāṃ tu siddhā madavināśinī | kṣudhāṃ hanyādapāmārgakṣiragodhārasaiḥ śṛtā || 33||”

  34th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 2

  “Tatra ślokāḥ Aṣṭāviṃśtirityetā yavāgvaḥ parikīrtitāḥ | paῆcakamārṇi cākṣitya prokto bhaiśajyasaṅgrahaḥ || 34||”

  35th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 2

  “Pūrvaḥ mūlaphalajῆānahetoruktaṃ yadauśdham| paῆcakarmāśrayajῆānhetostat kīrtitaṃ punaḥ || 35||”

  36th verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 2

  “Smṛtimān hetuyuktijῆo jitātmā pratipattimān | bhiṣagauṣadhasaṃyogaiścikitsāṃ kurtumarhati || 36||”

  Final verse - Charaka Samhita Sutra Chapter 2

  “Ityagniveśakṛte tantre carakpratisaṃskṛate sutrasthāne bheṣajacatuṣkepāmārgataṇḍulīyo nāma dvitīyodhyāyaḥ || 2||”

  >