Ayurvedic Herbs Glossary J-JH

  Shares

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

  • latin
  • sanskrit
  • english

  Jala (Syn. Bālaka)

  Jālamālinī (Syn. Devadāli)

  Jalapippalī : Lippia nodiflora 

  Jambīra : Ocimum gratissimum 

  Jambū : Syzygium cumini 

  Jātīkośa (Aril of the seed of jātiphala)

  Jaṭilā : Valeriana Sp.

  Jātī : Jasminum grandiflorum 

  Jātīphala : Myristica fragrans 

  Jayā (Syn. Tarkārī)

  Jhiṇṭi (a variety of coarse cereal)

  Jīmūta (ka) (Syn. Devadālī)

  Jiṅgiṇī : Lannea grandis 

  Jīraka : Cuminum cyminum 

  Jīvaka : Microstylis wallichī Lindl.

  Jivantī : Leptadenia reticulata 

  Joṅgaka (Syn. Aguru)

  Jūrṇāhva :Thysanolaena agrostis 

  Jyotiṣmatī : Celastrus paniculatus

  J(y)ātuka

  Jaṭilā : Valeriana Sp.

  Jambīra : Ocimum gratissimum Linn

  Jambū : Syzygium cumini (Linn) Skeels

  Jayā (Syn. Tarkārī)

  Jala (Syn. Bālaka)

  Jalapippalī : Lippia nodiflora Mich.

  Jātī : Jasminum grandiflorum Linn

  Jātīkośa (Aril of the seed of jātiphala)

  Jātīphala : Myristica fragrans Houtt

  J(y)ātuka

  Jālamālinī (Syn. Devadāli)

  Jiṅgiṇī : Lannea grandis (Dennst) Engl.

  Jīmūta (ka) (Syn. Devadālī)

  Jīraka : Cuminum cyminum Linn.

  Jīvaka : Microstylis wallichī Lindl.

  Jivantī : Leptadenia reticulata W. & A

  Jūrṇāhva :Thysanolaena agrostis Nees

  Joṅgaka (Syn. Aguru)

  Jyotiṣmatī : Celastrus paniculatus Will

  Jhiṇṭi (a variety of coarse cereal)

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


  >