Ayurvedic Herbs Glossary J-JH

Shares

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

  • latin
  • sanskrit
  • english

Jala (Syn. Bālaka)

Jālamālinī (Syn. Devadāli)

Jalapippalī : Lippia nodiflora 

Jambīra : Ocimum gratissimum 

Jambū : Syzygium cumini 

Jātīkośa (Aril of the seed of jātiphala)

Jaṭilā : Valeriana Sp.

Jātī : Jasminum grandiflorum 

Jātīphala : Myristica fragrans 

Jayā (Syn. Tarkārī)

Jhiṇṭi (a variety of coarse cereal)

Jīmūta (ka) (Syn. Devadālī)

Jiṅgiṇī : Lannea grandis 

Jīraka : Cuminum cyminum 

Jīvaka : Microstylis wallichī Lindl.

Jivantī : Leptadenia reticulata 

Joṅgaka (Syn. Aguru)

Jūrṇāhva :Thysanolaena agrostis 

Jyotiṣmatī : Celastrus paniculatus

J(y)ātuka

Jaṭilā : Valeriana Sp.

Jambīra : Ocimum gratissimum Linn

Jambū : Syzygium cumini (Linn) Skeels

Jayā (Syn. Tarkārī)

Jala (Syn. Bālaka)

Jalapippalī : Lippia nodiflora Mich.

Jātī : Jasminum grandiflorum Linn

Jātīkośa (Aril of the seed of jātiphala)

Jātīphala : Myristica fragrans Houtt

J(y)ātuka

Jālamālinī (Syn. Devadāli)

Jiṅgiṇī : Lannea grandis (Dennst) Engl.

Jīmūta (ka) (Syn. Devadālī)

Jīraka : Cuminum cyminum Linn.

Jīvaka : Microstylis wallichī Lindl.

Jivantī : Leptadenia reticulata W. & A

Jūrṇāhva :Thysanolaena agrostis Nees

Joṅgaka (Syn. Aguru)

Jyotiṣmatī : Celastrus paniculatus Will

Jhiṇṭi (a variety of coarse cereal)

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z